Description

sistemingas moterų ir vyrų padėties, sąlygų ir poreikių skirtumų įvertinimas visose politinių priemonių srityse ir veiksmuose

Additional notes and information

Lyčių aspekto integravimas - tai politinių procesų (per)organizavimas, tobulinimas, vystymas ir vertinimas, siekiant, kad asmenys, paprastai užsiimantys politikos formavimu, lyčių lygybės perspektyvą įtrauktų į visas politikos kryptis visuose lygmenyse ir visuose etapuose. Lyčių perspektyvos integravimas – tai visų planuojamų veiksmų, įskaitant teisės aktus, politikas ar programas visose srityse ir visais lygmenimis, įvertinimas, kuriuo siekiama numatyti jų pasekmes moterims ir vyrams. Tai būdas atsižvelgti į moterų ir vyrų problemas ir patirtis rengiant, įgyvendinant ir vertinant politikos priemones ir programas, visose politikos, ekonomikos ir visuomenės srityse, kad moterys ir vyrai turėtų vienodą naudą ir neįsišaknytų nelygybė. Galutinis tikslas - užtikrinti lyčių lygybę. Lyčių aspekto integravimas – tai papildančioji strategija, o ne tikslinių, moterims skirtų politikų ir programų, lyčių lygybės teisės aktų, institucinių lyčių lygybės mechanizmų ir tam tikrų intervecijų, kuriomis siekiama panaikinti moterų ir vyrų skirtumus, pakaitalas.