Description

systematisch rekening houden met de verschillen tussen de omstandigheden, situaties en behoeften van vrouwen en mannen in het geheel vanbeleidslijnen en acties

Additional notes and information

Integratie van de genderdimensie in het beleid houdt de (re)organisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van beleidsprocessen in, zodat een gendergelijkheidsperspectief wordt geïntegreerd in al het beleid op alle niveaus en in alle stadia, door de actoren die normaal gesproken betrokken zijn bij de beleidsvorming. Het integreren van een genderperspectief is het proces waarmee de implicaties voor vrouwen en mannen van iedere geplande actie, waaronder wetgeving, beleid of programma's, op alle gebieden en op alle niveaus worden beoordeeld. Het is een manier om de belangen en ervaringen van zowel vrouwen als mannen te integreren in het ontwerp, de implementatie, monitoring en evaluatie van beleid en programma's in alle politieke, economische en maatschappelijke domeinen, zodat vrouwen en mannen gelijkelijk profiteren, en ongelijkheid niet blijft voortbestaan. Het uiteindelijke doel is gelijkheid van vrouwen en mannen te bereiken. Integratie van de genderdimensie in het beleid is een complementaire strategie en geen vervanging van specifiek op vrouwen gericht beleid en programma's, wetgeving inzake gendergelijkheid, institutionele mechanismen voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en specifieke maatregelen die gericht zijn op het dichten van de genderkloof.