Description

visateisis ir lygus moterų dalyvavimas politiniame, visuomeniniame, ekonominiame, socialiniame, kultūriniame gyvenime nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis ir visų diskriminacijos dėl lyties formų panaikinimas yra prioritetiniai tarptautinės bendruomenės tikslai

Additional notes and information

Moterų ir mergaičių žmogaus teisės yra neatimama, sudėtinė ir nedaloma visuotinių žmogaus teisių dalis.