Description

Henkilöiden ja ryhmien oikeus nopeaan, tehokkaaseen ja oikeudenmukaiseen menettelyyn oikeuksien turvaamiseksi, kiistojen ehkäisemiseksi tai ratkaisemiseksi ja vallan väärinkäytön hallitsemiseksi avoimessa ja tehokkaassa prosessissa, jonka mekanismit ovat saatavilla, kohtuuhintaisia ja vastuullisia ja jotka toteutetaan yhdenvertaisesti

Additional notes and information

Valtioilla on kansainvälisen oikeuden nojalla velvoitteita taata oikeussuojan saavutettavuus. Naisten oikeussuojan saavutettavuus kuuluu oikeudelliseen ja perustuslailliseen kehykseen, joka takaa naisten oikeudet, mutta ilman koulutusta ja valistusta oikeuksista ja päätöksentekovallasta naiset eivät usein pysty vaatimaan oikeuksiaan, saamaan oikeudellista apua tai menemään oikeuteen. Menettelyn kannalta oikeussuojan saavutettavuus tarkoittaa sitä, että turvaa hakeville annetaan heille kuuluvat oikeudet seuraavasti: asianmukainen ja ymmärrettävissä oleva tieto kyseisten oikeuksien soveltamisalasta ja siitä, miten niitä voidaan käyttää, valmiina käytettävissä oleva infrastruktuuri, sekä virallisesti että käytännöllisesti, näiden tietojen saamiseksi ja toimimiseksi niiden pohjalta, kyseisen infrastruktuurin käytännön toiminnan laatu ja luottamus infrastruktuurin hyödyllisyyteen ja rehellisyyteen. Jotta voidaan välttää sitä, että naiset saavat uhreina lisäkärsimyksiä ja että heitä leimataan oikeusmenettelyissä, tarvitaan sukupuolet huomion ottavaa lähestymistapaa. Huomattava osa oikeusjärjestelmää keskittyy sen varmistamiseen, että oikeudelliset tulokset itsessään ovat "oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia".