Description

egyének vagy csoportok ahhoz való joga, hogy gyors, hatékony és méltányos választ kapjanak jogaik védelmében, jogviták megelőzése vagy megoldása érdekében, valamint felügyeljék a hatalommal való visszaélést egy átlátható és hatékony folyamat révén, amelynek keretében a mechanizmusok elérhetőek, megfizethetőek és elszámoltathatóak, valamint az egyenlőség alapján működnek

Additional notes and information

Az államok a nemzetközi jog értelmében kötelesek biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. A nők igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése a nők jogait szavatoló jogi és alkotmányos keretként szolgál, ugyanakkor oktatás, a jogok ismerete és döntéshozatali hatalom hiányában a nők gyakran nem képesek érvényesíteni jogaikat, jogi segítségnyújtásban részesülni vagy bírósághoz fordulni. Eljárási értelemben az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés az alábbiak biztosítását jelenti a fennálló jogaikat megóvni kívánók számára: megfelelő és érhető tájékoztatás a jogok köréről és a jogokhoz való hozzáférésről; formális és gyakorlati értelemben egyaránt könnyen elérhető infrastruktúra ezen információk megszerzéséhez és a tájékoztatás nyomán történő fellépéshez; az infrastruktúra gyakorlati működésének minősége; valamint az infrastruktúra hasznosságába és megbízhatóságába vetett bizalom. A nők bírósági eljárások alatti másodlagos viktimizációjának és megbélyegzésének elkerülése érdekében a nemek szempontját érvényesítő megközelítésre van szükség. Az igazságszolgáltatás egyik lényegi aspektusa annak biztosítása, hogy maguk a jogi és igazságszolgáltatási eredmények „igazságosak és méltányosak” legyenek.