Description

pravica posameznikov, posameznic in skupin do hitrega, učinkovitega in pravičnega odziva, da se zavarujejo njihove pravice, preprečijo ali razrešijo spori in obvladuje zloraba moči s pomočjo preglednega in učinkovitega procesa, v katerem so mehanizmi razpoložljivi, cenovno sprejemljivi in omogočajo odgovoren pristop ter se izvajajo na temelju enakosti

Additional notes and information

Mednarodna zakonodaja zavezuje države k zagotovitvi dostopa do sodnega varstva. Dostop žensk do sodnega varstva je pravni in ustavni okvir, ki jamči za pravice žensk, vendar brez izobraževanja, zavedanja pravic in moči sprejemanja odločitev ženske pogosto niso sposobne zahtevati svojih pravic, pridobiti pravne pomoči ali uporabiti pravna sredstva. V postopkovnem smislu dostop do sodnega varstva pomeni, da se tistim, ki si prizadevajo zavarovati svoje zajamčene pravice, zagotovi naslednje: ustrezne in razumljive informacije o obsegu teh pravic in dostopu do njih; lahko dostopno infrastrukturo – v formalnem in praktičnem smislu – za pridobitev teh informacij in nato ukrepanje na njihovi podlagi; kakovost delovanja te infrastrukture v praksi; in zaupanje v koristnost in celovitost infrastrukture. Da bi se izognili sekundarni viktimizaciji in stigmatizaciji žensk med pravnimi postopki, je potreben spolno občutljiv pristop. Vsebinski vidik sodnega varstva se osredotoča na zagotavljanje, da so tudi sami pravni in sodni izidi „pravični in nepristranski“.