Description

pravo pojedinaca i grupa da dobiju brz, učinkovit i pravedan odgovor kojim se štite njihova prava, suzbijaju i rješavaju sporovi i kontrolira zlouporaba moći kroz transparentan i učinkovit proces, u kojem su mehanizmi zaštite raspoloživi, dostupni i odgovorni te provedeni na temelju ravnopravnosti

Additional notes and information

Države su prema međunarodnom pravu obavezne osigurati pristup pravdi. Pristup žena pravdi pravni je i ustavni okvir koji jamči prava žena, ali bez obrazovanja, svijesti o svojim pravima i moći da donose odluke, žene često nisu u mogućnosti potraživati svoja prava, dobiti pravnu pomoć ni ići na sud. U proceduralnom smislu, pristup pravdi osobama koje potražuju dodijeljena prava obuhvaća prikladne i razumljive informacije o obimu tih prava i načinu ostvarivanja pristupa tim pravima; spremno dostupnu infrastrukturu, u formalnom i praktičnom smislu, za dobivanje tih informacija i djelovanje u skladu s njima; kvalitetno funkcioniranje te infrastrukture u praksi i povjerenje u korisnost i integritet infrastrukture. Kako bi se izbjegla sekundarna viktimizacija i stigmatizacija žena za vrijeme pravnih postupaka, potreban je rodno osjetljiv pristup. Znatan aspekt pravde usmjeren je na osiguranje "pravednih i nepristranih" pravnih i sudskih ishoda.