Description

dreptul persoanelor și al grupurilor de a obține un răspuns rapid, efectiv și corect în ceea ce privește protecția drepturilor lor, prevenirea și soluționarea litigiilor și controlul abuzului de putere printr-un proces transparent și eficace, dotat cu mecanisme disponible, abordabile financiar și responsabile și desfășurate pe bază de egalitate.

Additional notes and information

În virtutea dreptului internațional, statele au obligația să asigure accesul la justiție. Accesul femeilor la justiție este un cadru legal și constituțional care garantează drepturile femeilor, dar în lipsă de educație, de conștientizare a drepturilor și de putere de decizie, femeile sunt de multe ori în imposibilitatea de a-și revendica drepturile, de a obține asistență juridică sau a intenta un proces. În sens procedural, accesul la justiție înseamnă a furniza celor care caută să-și asigure interesele următoarele: informații adecvate și inteligibile despre scopul acestor drepturi și modul de acces; infrastructură ușor accesibilă − în sens formal și practic − pentru obținerea acestor informații și utilizarea lor; calitatea funcționării acestei infrastructuri în practică și încrederea în utilitatea și integritatea infrastructurii. Pentru a evita victimizarea secundară și stigmatizarea femeilor în cursul procedurii, este necesară o abordare sensibilă la gen. Un aspect de fond al justiției privește asigurarea unui rezultat juridic și judiciar care să fie el însuși „just și echitabil”.