Description

atsakovui tenkanti atsakomybė įrodyti, kad nebuvo pažeistas vienodo traktavimo principas, kai yra teisinis asmens, manančio, jog nukentėjo, kaltinimas ir akivaizdus diskriminacijos atvejis

Additional notes and information

Vienodo požiūrio į vyrus ir moteris srityje 1997 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 97/80/EB perskirsto įrodinėjimo naštą tarp šalių (atsakovo ir ieškovo) remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika.