Description

biologické a fyziologické charakteristiky, ktoré definujú ľudí ako ženy alebo mužov

Additional notes and information

Tieto súbory biologických charakteristík sa navzájom nevylučujú, pretože existujú jedinci, ktorí disponujú charakteristikami oboch skupín, ale tieto charakteristiky majú tendenciu rozlišovať ľudí ako ženy alebo mužov.