Description

različna pojmovanja tega, kaj pomeni biti moški, vključno z vzorci vedenja, povezanimi z domnevnim mestom moškega v danem sklopu spolnih vlog in razmerij

Additional notes and information

Vključuje prevpraševanje moških vrednot in norm, ki jih družba pripisuje moškemu vedenju, prepoznavanje in naslavljanje vprašanj, s katerimi se moški in fantje srečujejo v svetu dela, in spodbujanje pozitivnih vlog, ki jih imajo lahko moški in fantje pri doseganju enakosti spolov.