Description

soubor představ o tom, co to znamená být mužem, včetně vzorců chování spojovaných s místem, které je mužům přisuzováno v dané soustavě genderových rolí a vztahů

Additional notes and information

Toto pojetí zahrnuje zpochybnění hodnot a norem mužství, jež společnost uplatňuje na chování mužů, a zahrnuje také odhalování a řešení problémů, s nimiž se muži a chlapci střetávají ve světě práce, a propagaci pozitivní role, kterou muži a chlapci mohou zastávat při dosahování genderové rovnosti.