Description

dažādi priekšstati par to, kādam jābūt vīrietim, tostarp uzvedības modeļi, kas saistīti ar vīrieša vietu konkrētā dzimtes lomu un attiecību kontekstā. R. Konela: " Runāt par virišķībām nozīmē runāt par dzimumu attiecībām." Jēdziens "virišķība'' nav līdzīgs jēdzienam ''vīrietis", tas raksturo vīrieša pozīcijas, lomas, identitāti dzimumu attiecību dinamikā.Maskulinitāte vai īrišķība var būt saprasta kā "prakšu modeļi, kurās cilvēki iesaistās dzimumu pozīcijās". (R.Konela) .

Additional notes and information

Tā apšauba maskulīnās vērtības un normas, ko sabiedrība ir noteikusi attiecībā uz vīriešu uzvedību, identificējot un risinot problēmas, ar ko saskaras vīrieši un zēni darbā, un veicinot pozitīvas lomas, kuras vīrieši un zēni var ieņemt, lai panāktu dzimumu līdztiesību.