Description

diferite noțiuni a ceea ce înseamnă a fi bărbat, și anume modele de comportament legate de locul bărbatului într-un set de roluri și relații de gen

Additional notes and information

Presupune punerea la îndoială a valorilor și normelor pe care societatea le asociază cu comportamentul bărbaţilor, identificarea și rezolvarea problemelor pe care le întâmpină bărbații și băieții în câmpul muncii și promovarea rolurilor pozitive pe care bărbații și băieții le pot îndeplini în realizarea egalității de gen.