Description

a férfi lét mibenlétét leíró különböző fogalmak összessége, beleértve a férfiaknak az adott nemi szerepek és viszonyok közepette feltételezett helyéhez kapcsolódó viselkedési mintázatokat

Additional notes and information

Magában foglalja a férfiak adott társadalmon belüli magatartására alkalmazott értékek és normák megkérdőjelezését, a munka világában a férfiakat és a fiúkat érintő kérdések azonosítását és kezelését, valamint azon pozitív szerepek előmozdítását, amelyeket a férfiak és a fiúk a nemek közötti egyenlőség elérése terén betölthetnek.