Description

tuairimí difriúla ar cad a chiallaíonn sé a bheith i d'fhear, lena n-áirítear patrúin iompair atá nasctha le háit na bhfear i sraith áirithe de róil agus caidreamh inscne

Additional notes and information

Baineann sé leis na luachanna agus na noirm fhireanna a chuireann an tsochaí ar iompar na bhfear a cheistiú, saincheisteanna a bhíonn ag fir agus buachaillí i saol na hoibre a aithint agus tabhairt fúthu, agus na róil dhearfacha a chur chun cinn a fhéadfaidh fir agus buachaillí a imirt chun comhionannas inscne a bhaint amach.