Description

kunċetti differenti fuq x’ ifisser li tkun raġel, inklużi mudelli ta’ kondotta marbutin mal-post tar-raġel f’ sett partikolari ta’ rwoli u relazzjonijiet tal-ġeneru

Additional notes and information

Dan jinvolvi li jitpoġġew f'dubju il-valuri u n-normi maskili li s-soċjetà tqiegħed fuq l-imġiba tal-irġiel, l-identifikazzjoni u l-indirizzar tal-kwistjonijiet li jaffaċċjaw l-irġiel u s-subien fid-dinja tax-xogħol, u l-promozzjoni tar-rwoli pożittivi li l-irġiel u s-subien jista' jkollhom biex tinkiseb ugwaljanza bejn is-sessi.