Description

različiti pojmovi o tome što znači biti muškarac, uključujući obrasce ponašanja povezane s mjestom koje muškarac zauzima u određenom skupu rodnih uloga i odnosa

Additional notes and information

Maskulinitet se odnosi na propitivanje vrijednosti maskuliniteta te normi kojima društvo određuje ponašanje muškaraca, na utvrđivanje i rješavanje pitanja s kojima se susreću muškarci i dječaci u radnom okružju te na promicanje pozitivne uloge koju muškarci i dječaci mogu imati u postizanju rodne ravnopravnosti.