Description

Различни понятия за значението на това да си мъж, включително модели на поведение, свързани с мястото на мъжете според определени роли и отношения между половете.

Additional notes and information

Включва поставянето под въпрос на ценностите и нормите относно мъжествеността, които обществото налага върху поведението на мъжете, определяне и преодоляване на проблемите, които мъжете и момчетата срещат в трудовата си реализация, и насърчаване на положителните роли, които мъжете и момчетата могат да имат за равенопоставеността на половете.