Description

Различити појмови шта значи бити мушкарац, укључујући обрасце понашања који су повезани са местом мушкарца у датом скупу родних улога и односа. Видети такође: брижни маскулинитет; хегемонијска мушкост

Additional notes and information

Укључује проучавање мушких вредности и норми које друштво поставља пред мушкараце, идентификовање и решавање проблема са којима се мушкарци и дечаци суочавају у свету рада и промовисање позитивних улога које мушкарци и дечаци могу играти у постизању родне равноправности.