Description

rôzne pojmy, ktoré vypovedajú o tom, čo znamená byť mužom, vrátane vzorov správania spojených s miestom mužov v danom súbore rodových rolí a vzťahov

Additional notes and information

Zahŕňa spochybnenie mužských hodnôt a noriem, ktoré spoločnosť kladie na správanie mužov, identifikáciu a riešenie problémov, ktorým muži a chlapci čelia vo svete práce, a podporu pozitívnych úloh, ktoré môžu ľudia a chlapci zohrávať pri dosahovaní rodovej rovnosti.