Description

Eri käsityksiä siitä, mitä miehenä oleminen merkitsee, mukaan lukien käyttäytymiseen, sukupulirooleihin ja sukupuollten suhteeseen liittyvät piirteet.

Additional notes and information

Tämä koskee sellaisten maskuliinisten arvojen ja normien kyseenalaistamista, joita yhteiskunta asettaa miesten käytökselle, miesten ja poikien työmaailmassa työelämässä kohtaamien ongelmien määrittämistä ja käsittelyä ja sellaisten myönteisten roolien edistämistä, joilla miehet ja pojat voivat pyrkiä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen.