Description

Различити појмови шта значи бити мушкарац, укључујући обрасце понашања који су повезани са мјестом мушкарца у датом скупу родних улога и односа. Укључује проучавање мушких вриједности и норми које друштво поставља пред мушкарце, идентификовање и рјешавање проблема са којима се мушкарци и дјечаци суочавају у пословном свијету и промовисање позитивних улога које мушкарци и дјечаци могу играти у постизању родне равноправности.