Valdančioji taryba

Valdančioji taryba tvirtina metinę darbo programą, vidurio laikotarpio veiklos programą, taip pat ir instituto biudžetą. 

Valdančiosios tarybos darbo principai

Ją sudaro aštuoniolika (18) Valstybių narių atstovų, dirbančių rotacijos principu siekiant užtikrinti pilną atstovavimą ir darbo efektyvumą. Vienas narys atstovauja Europos Komisijai, taip pat yra atitinkamas skaičius pakaitinių narių.

Atstovų kadencijos trukmė – 3 metai.Kiekvienos kadencijos metu Tarybos paskirti nariai atstovauja aštuoniolikai (18) valstybių narių ir pirmininkauja pagal rotacijos principą, paskiriant po vieną narį iš kiekvienos suinteresuotos šalies.

Valdančioji taryba renka primininką ir vicepirmininką trejų metų laikotarpiui.

Pirmininkė/-as: Ms Kalliope AGAPIOU-JOSEPHIDES, CY || Term of office: 19 May 2017 - 31 May 2019

Vicepirmininkė/-as: Ms Kira APPEL, DK || Term of office: 9 June 2016 - 31 May 2019

Komiteto nariai:

Mr Michel PASTEEL, BE || Term of office: 9 June 2016 - 31 May 2019

Ms Lenita FREIDENVALL, SE || Term of office: 14 November 2018 - 31 May 2019

Ms Maruša GORTNAR, SI || Term of office: 9 November 2017 - 31 May 2019

Belgique / België / Belgium (BE)

Member

Mr Michel PASTEEL

Institute for the equality of women and men

CV (.pdf)

Declaration of interests (.pdf)


Alternate

Ms Liesbet STEVENS

Institute for the equality of women and men

Česká republika / Czech Republic (CZ)

Member

Ms Andrea BARŠOVÁ

Director of the department for human rights and protection of minorities

Office of the Government of the Czech Republic

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Ms Lucia ZACHARIÁŠOVÁ

Head of unit for equal opportunities of women and men

Office of the Government of the Czech Republic

Danmark / Denmark (DK)

Member

Ms Kira APPEL

Chief Advisor/Deputy Head of Department

Ministry for Children, Education and Gender Equality

Department for gender equality

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Pending appointment

 

Deutschland / Germany (DE)

Member

Ms Christine MORGENSTERN

Head of Department 4

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women an Youth

CV (.pdf)

Declaration of interests


Alternate

Dr Birgit SCHWEIKERT

Head of Division 40

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women an Youth

CV (.pdf)

Declaration of interests

Éire / Ireland (IE)

Member

Pending appointment


Alternate

Mr John HURLEY

Head of the Gender Equality Division,

Department of Justice and Equality

Declaration of interests

Ελλάδα, Elláda / Greece (EL)

Member

Ms Anna MEGALOU

Head of the Department of Networking, Publicity and the Library-Historical Archive

Directorate for Services to Citizens and Institutions

General Secretariat for Gender Equality

Ministry of the Interior

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Mr Dimitrios PLATIS  

Administrative Officer

Ministry of Interior

General Secretariat for Gender Equality

Department for Planning, Standardization and Developing Gender Equality Policies

CV (.pdf)

Declaration of interests

España / Spain (ES)

Member

Ms Lucía CÉRON HERNÁNDEZ

Director

Institute of Women and for Equal Opportunities

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Ms María VÁZQUEZ SELLÁN 

General Deputy Director for Studies and Cooperation

Institute of Women and for Equal Opportunities

Ministry of Health, Social Services and Equality

CV (.pdf)

Declaration of interests
 

European Commission

Member

Ms Irena MOOZOVA

Director

DG Justice

European Commission

CV (.pdf)

Declaration of interests


Alternate

Ms Karen VANDEKERCKHOVE

Head of Unit

Gender Equality Unit

DG Justice

CV (.pdf)

Declaration of interests

France (FR)

Member

Ms Stéphanie SEYDOUX

Ambassador for Global Health

Ministry of European and Foreign Affairs

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Mr Alexis RINCKENBACH

Head of Unit

European and International Affairs

Ministry of Social Affairs and Health

Directorate General for Social Cohesion

Hrvatska / Croatia (HR)

Member

Ms Helena ŠTIMAC RADIN

Director

Office for Gender Equality

Government of the Republic of Croatia

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Ms Gordana OBRADOVIĆ DRAGIŠIĆ

Assistant Director

Office for Gender Equality

Government of the Republic of Croatia

CV (.pdf)

Declaration of interests

Italia / Italy (IT)

Member

Ms Monica PARRELLA

General Manager

Department for Equal Opportunities

Presidency of the Council of Ministers

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Ms Tiziana ZANNINI

Executive responsible of the Service for the promotion and monitoring of family policies

Department for Family Policies

Council of the Council of Ministers

CV (.pdf)

Declaration of interests

Κύπρος, Kýpros / Cyprus (CY)

Member

Ms Kalliope AGAPIOU-JOSEPHIDES

Ass. Professor

Department of Social and Political Sciences

University of Cyprus

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Mr Demetris MICHAELIDES

Senior Employment Officer

Ministry of Labour and Social Insurance

Department of Labour

Latvija / Latvia (LV)

Member

Ms Diāna JAKAITE

Director

Department of Social Policy Planning and Development

Ministry of Welfare

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Ms Agnese GAILE

Senior Adviser

Department of Social Policy Planning and Development

Development

Ministry of Welfare

CV (.pdf)

Declaration of interests

Lietuva / Lithuania (LT)

Member

Ms Rita ZEMAITYTE-TACK

Head of Unit

Department for equality between women and men

Ministry of Social Security and Labour

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Ms Dalia LEINARTĖ

Director

Gender Equality Studies Centre

Vilnius University

Magyarország / Hungary (HU)

Member

Ms Zsuzsanna GERBERNÉ FARKAS

Feminine Genius Foundation
President

CV (.pdf)

Declaration of interests


Alternate

Mr Tamás Antal HEIZER

Office of the Commissioner for Fundamental Rights
International and Public Relations Department
International Relations Officer

CV (.pdf)

Declaration of interests

Polska / Poland (PL)

Member

Ms Rita KAMEDUŁA-TOMASZEWSKA

Governmental Plenipotentiary for Equal Treatment
Chancellery of the Prime Minister

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Ms Justyna KRYCZKA  

Department of Economic Analyses and Forecasts

Ministry of Family, Labour and Social Policy 

CV (.pdf)

Declaration of interests
 

Portugal (PT)

Member

Mr Carlos Miguel RODRIGUES DUARTE

Vice-Presidente da  CIG
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

CV (.pdf)

Declaration of interests


Alternate

Ms Teresa Margarida FRAGOSO

President
Commission for Citizenship and Gender Equality
Presidency of the Council of Ministers

Declaration of interests

 

Slovenija / Slovenia (SI)

Member

Ms Maruša GORTNAR

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

Equal Opportunities Department

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Ms Jasna JERAM

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

Equal Opportunities Department

CV (.pdf)

Declaration of interests

Sverige / Sweden (SE)

Member

Ms Lenita FREIDENVALL

Ministry of Social Affairs

Division for Gender Equality

CV (.pdf)

Declaration of interests

 


Alternate

Pending appointment