Šie duomenys leidžia įvertinti moterų ir vyrų skirtumus įvairiais socialiniais ir ekonominiais aspektais ir yra vienas iš lyčių statistikos reikalavimų.

Bet kokie duomenys apie asmenis, suskirstyti pagal lytį. Lyčių statistika remiasi šiais pagal lytį suskirstytais duomenimis ir atspindi moterų ir vyrų gyvenimo realybę bei su lyčių aspektu susijusius politikos klausimus (problemines sritis).

Surinkti ir atskirai moterims ir vyrams lentelių / diagramų forma išdėstyti duomenys. Šie duomenys leidžia įvertinti moterų ir vyrų skirtumus įvairiais socialiniais ir ekonominiais aspektais ir yra vienas iš lyčių statistikos reikalavimų. Tačiau lyčių statistika yra ne vien tik pagal lytį suskirstyti duomenys. Duomenų skirstymas pagal lytį neužtikrina, kad, pavyzdžiui, sąvokos, apibrėžtys ir metodai, naudojami rengiant duomenis, bus suprasti kaip atspindintys lyčių vaidmenis, santykius ir nelygybę visuomenėje.

Check out EIGE’s Gender Statistics