Description

Planovi zaštite predstavljaju proces u okviru koga se žrtva može konsultovati sa različitim agencijama i organizacijama u vezi povećanja sopstvene lične bezbednosti i bezbednosti svoje dece