Description

Plánovanie bezpečia je proces, ktorý umožňuje obeti násilia konzultovať s príslušnými orgánmi o opatreniach na zvýšenie osobného bezpečia a bezpečia detí. Poznámka: Malo by byť súčasťou partnerského prístupu medzi profesionálmi poskytujúcimi pomoc, obeťami a deťmi a malo by zahŕňať vyhodnotenie úrovne rizika, vypracovanie krízového plánu a plánu pre krátko- aj dlhodobý časový horizont. Polícia sa na vypracúvaní a podpore plánov bezpečia zúčastňuje v rámci vlastných procesov riadenia rizík. Obeť by sa na tomto procese mala podieľať vo všeobecnosti s pomocou nezávislého poradcu alebo poradkyne pre domáce násilie alebo inej nezávislej služby, ktorá ju podporí v obhajobe jej práv. Plánovanie bezpečia by mala obeť vykonávať v spolupráci so zástupcami orgánov, ktorí môžu tento proces podporiť prostredníctvom vykonávania bezpečnostných opatrení ako súčasť plánu riadenia rizík. alebo akčného plánu. Súčasťou procesu by mali byť aj konzultácie s inými inštitúciami, napr. hasičským a záchranným zborom a poskytovateľmi služieb v oblasti bývania a starostlivosti o deti.