Description

Свеобухватан институционални оквир који повезује различите ентитете са добро дефинисаним и разграниченим (иако се у неким случајевима преклапају) мандатима, одговорностима и овлашц́ењима у мрежу сарадње. Општи циљ је осигурати заштиту и помоц́ жртвама, помоц́и у њиховом потпуном опоравку и оснаживању, спречавању родно заснованог насиља и кривичном гоњењу починилаца (тзв. 3 П). Реферални механизми раде на бази ефикасних линија комуникације и успостављајју јасно назначенених начина и процедура упуц́ивања, са јасним и једноставним појединачним корацима.

Additional notes and information

3 П односи се на заштиту (protection), спречавање (prevention) и кажњавање (prosecution).