Description

en omfattende institutionel ramme, der forbinder forskellige enheder med veldefinerede og afgrænsede (om end i nogle tilfælde overlappende) funktioner, ansvar og beføjelser i et netværk af samarbejde. Det overordnede mål er at sikre beskyttelse og bistand til ofre for at bistå til deres fulde helbredelse og styrkelse, forebyggelse af kønsbaseret vold og retsforfølgelse af gerningsmænd. Visitationssystemet fungerer på basis af systematiserede kommunikationsveje og etablerer henvisningsveje og procedurer med tydelige og enkle sekventielle trin