Description

Qafas istituzzjonali komprensiv li jgħaqqad entitajiet varji ma' mandati definiti u delineati (għalkemm ikun hemm każijiet ta' ripetizzjoni), responsabilitajiet u poteri f'netwerk ta' kooperazzjoni. L'għan ewlieni hu li tkun assikurata l-protezzjoni u assistenza tal-vittmi, biex tgħinhom fil-fejqan u "empowerment" tagħhom, il-prevenzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-prosekuzzjoni ta' l-awturi. Il-mekkaniżmi ta' riferiment jaħdmu fuq linji ta' komunikazzjoni effiċjenti u jistabilixxu toroq u proċeduri definiti ta' riferiment, b'passi sempliċi u sekwenzjali.