Description

Komplexní institucionální rámec, který propojuje různé entity s přesně definovanými a určenými (i když někdy se překrývajícími) agendami,odpovědnostmi a pravomocemi do spolupracující sítě. Cílem je zajistit ochranu a pomoc obětem, pomoci jim v jejich plném zotavení a zlepšení postavení, prevence genderově podmíněného násilí a potrestání pachatelů (tzv. 3 P). Referenční mechanismy fungují na bázi účinné komunikace a ustavení jasně daných postupů a doporučení, s jasnými a jednoduchými kroky v konkrétní posloupnosti.