Description

Creat cuimsitheach institiúideach a nascann eintitis éagsúla le sainorduithe, freagrachtaí agus cumhachtaí ata sainmhínithe agus leagtha amach go maith (cé go bhfuil said forluí i gcásanna áirithe) i líonra comhoibrithe. Is í an aidhm fhoriomlán ná cosaint agus cúnamh a thabhairt d’íospartaigh, chun cabhrú leo a dtéarnamh agus a gcumhachtú go hiomlán, cosc a chur ar fhoréigean inscne agus ionchúiseamh na gciontóirí (ar a dtugtar 3 p’s). Oibríonn meicníochtaí atreoraithe ar bhonn línte cumarsáide éifeachtacha agus bunaíonn said bealaí agus nósann imeachta atreoraithe atá leagtha amach go soiléir, le céimeanna seicheamhacha soiléire simplí.