Description

Управљање преступницима укључује низ стратегија чији је циљ да починиоце позове на одговорност и смањи насилно понашање. Такве стратегије укључују спровођење закона и спровођење кривичноправних санкција против починиоца. Управљање преступницима може укључивати хапшење / истрагу, упуц́ивање на програме за промену понашања или програме за злоупотребу алкохола и / или супстанци, као и индиректни рад на управљању ризицима као што су интензивнији социјални надзор, полицијски надзор, размена информација између агенција.