Description

Upravljanje prestupnicima uključuje niz strategija čiji je cilj da počinioce pozove na odgovornost i smanji nasilno ponašanje. Takve strategije uključuju sprovođenje zakona i sprovođenje krivičnopravnih sankcija protiv počinioca. Upravljanje prestupnicima može uključivati hapšenje / istragu, upućivanje na programe za promenu ponašanja ili programe protiv zloupotrebe alkohola i / ili supstanci, kao i indirektni rad na upravljanju rizikom kao što su intenzivnija kontrola uslovnih osuda, policijski nadzor, razmena informacija između agencija.