Description

Osoba koja namerno koristi nasilje i nasilno ponašanje da bi kontrolisala svog partnera/ku ili bivšeg partnera/ku, bez obzira da li je za to nasilje i nasilničko ponašanje osoba optužena, krivično gonjena, osuđena ili ne.