Description

një person i cili qëllimisht përdor sjellje të dhunshme dhe abuzive për të kontrolluar partnerin ose ish partnerin e tyre, pavarësisht nëse ata janë akuzuar, ndjekur penalisht ose dënuar