Description

Osoba, ktorá cielene používa násilie alebo zneuživajúce správanie na kontrolu súčasnej alebo bývalej partnerky alebo partnera. Označnie sa používa bez ohľadu na to, či táto osoba bola za toto správanie obvinená, stíhaná alebo odsúdená.