Description

лице што намерно малтретира и насилно се однесува за да го контролира својот моментален или поранешен партнер, независно дали е лицето обвинето, гонето или осудено