Description

hodnoty a způsoby chování běžně přijímané v rámci organizace, například pracovní doba, vtipy považované za přípustné a způsob oslovování kolegů

Additional notes and information

Vše jmenované přispívá ke společnému, nevyslovenému úsudku o tom, co je v rámci organizace podstatné, přípustné či důležité. Hlavní prvky organizační kultury nejsou výslovně vyjádřeny, projevují se v každodenní činnosti, udávají členům organizace společný směr a jsou výsledkem učení a vnitřního slaďování v rámci organizace. Vytvářejí také svébytný pohled na svět. Organizační kultuře se lidé neučí vědomě, ale osvojují si ji v procesu socializace. Z toho plyne, že institucionální transformace nelze dosáhnout bez přihlédnutí k organizační kultuře.