Description

Организациона култура односи се на општеприхваћене вредности и понашања у организацији, као што су радно време, шале које се сматрају одговарајућим и начин на који се обраћају колегама. Видети такође: родно осетљива институционална трансформација

Additional notes and information

Све се то уклапа у колективну, неизречену процену о томе шта је релевантно, прихватљиво и/или важно у организацији. Суштински елементи организационе културе су имплицитни; вежбају се у свакодневним рутинама, дају заједничко упутство члановима организације и резултат су учења и унутрашње координације унутар организације. Штавише, они чине специфичан поглед на свет. Појединци свесно не уче организациону културу, већ је интернализују у процесу социјализације. То показује да се институционална трансформација може догодити само ако се узме у обзир организациона култура.