Description

Организациона култура односи се на општеприхваћене вриједности и понашања у организацији, као што су радно вријеме, шале које се сматрају одговарајућим и начин понашања према колегиницама и колегама. Све се то уклапа у колективну, неизречену процјену о томе шта је релевантно, прихватљиво и/или важно у организацији.

Additional notes and information

Суштински елементи организационе културе су имплицитни; вјежбају се у свакодневним рутинама, дају заједничко упутство члановима организације и резултат су учења и унутрашње координације унутар организације. Штавише, они чине специфичан поглед на свијет. Појединци не уче свјесно организациону културу, већ је интернализују у процесу социјализације. То показује да се институционална трансформација може догодити само ако се узме у обзир организациона култура.