Description

Общоприети ценности и поведения в дадена организация, като например работните часове, шегите, считани за приемливи, и начина, по който колегите се обръщат едни към други.

Additional notes and information

Всичко това формира колективна негласна преценка за това, което е уместно, приемливо и/или важно в дадена организация. Основните елементи на организационната култура се подразбират; те трябва да се практикуват ежедневно, да дават обща посока на членовете на организацията и са резултат от учене и вътрешна координация в организацията. Освен това те представляват специфичен поглед върху света. Лицата не научават съзнателно организационната структура, а я възприемат в процеса на социализация. Това показва, че институционална трансформация може да има, ако бъде отчетена организационната култура.