Description

súhrnný pojem, ktorý sa používa na označenie jednotlivcov z komunity lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a queer/váhajúcich osôb

Additional notes and information

Netreba však zabudnúť na to, že tento pojem má niekoľko obmien, napr. LGB, LGBT, GLBT, LGBTQ+ a LGBTI. Posledne menovaná obmena tohto pojmu zahŕňa osoby s intersexuálnou orientáciou (I). Existujú verzie, ktoré zahŕňajú aj asexuálne osoby (napr. LGBTQA). Vo všeobecnosti možno povedať, že tieto skratky zoskupujú jednotlivcov, ktorí majú neštandardnú rodovú identitu alebo sexualitu.