Description

Общ термин, обозначаващ общностите на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и куиър хора.

Additional notes and information

Важно е да се знае, че съществуват варианти на този термин, като например ЛГБ, ЛГБТ, ГЛБТ, ЛГБТК+ и ЛГБТИ. Последният изрично включва интерсексуалните лица (И). Има също варианти, които обхващат асексуалните хора (например ЛГБТКА). Най-общо казано тези абревиатури обозначават група от хора, които имат полова идентичност или сексуалност, различната от така наречената "нормативна".