Description

term ombrellë që përdoret për të treguar individë nga Komuniteti Lesbik, Gay, Biseksual, Trans dhe Queer / Pyetje

Additional notes and information

Duhet të jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë variacione të këtij termi, të tilla si LGB, LGBT, GLBT, LGBTQ + dhe LGBTI. E fundit nga këto përfshin në mënyrë të qartë personat Interseks (I). Ekzistojnë edhe versione që përfshijnë persona aseksualë (për shembull, LGBTQA). Duke folur gjerësisht, këto akronime grupojnë së bashku individë që kanë një identitet gjinor ose seksualitet jonormativ.