Description

övergripande term för att beteckna individer som tillhör gruppen lesbiska, homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Additional notes and information

Det är viktigt att vara medveten om att det finns varianter på denna term, t.ex. hbt, hbti och hbtqi. De två sistnämnda inbegriper uttryckligen intersexpersoner (i). Det finns också versioner som omfattar asexuella, t.ex. hbtqia. Generellt är dessa akronymer samlingsbegrepp för individer med icke-normativ könsidentitet eller sexualitet.