Description

dosierizim i referohet kërkimit në internet dhe publikimit të informacionit privat në internet me synim ekspozimin dhe turpërimin publik të një personi të targetuar