Description

pornografia jokonsensuale (forma më e zakonshme e së cilës njihet si 'hakmarrje pornografike') përfshin shpërndarjen në internet të fotografive ose videove grafike seksuale pa pëlqimin e individit që shfaqet në imazhe. Kryerësi është shpesh një ish-partner që përfiton imazhe ose video gjatë një marrëdhënie të mëparshme dhe synon të turpërojë dhe poshtërojë publikisht viktimën, në shenjë hakmarrje për përfundimin e një marrëdhënieje. Megjithatë, autorët e krimit nuk janë domosdoshmërisht partnerë ose ish-partnerë dhe motivi nuk është gjithmonë hakmarrja. Imazhet mund të merren gjithashtu duke sulmuar kompjuterin e viktimës, llogaritë e mediave sociale ose telefonin dhe mund të synojnë të shkaktojnë dëme të vërteta në jetën 'e botës reale' të shënjestrës (për shembull, duke synuar që të shkaktojë që një person të pushohet nga puna e tij, ose në disa raste duke shkaktuar vetëvrasje).