Description

Nedobrovoľná pornografia, známa aj ako kybernetické vykorisťovanie alebo „porno z pomsty“, znamená online šírenie fotografií alebo videí zobrazujúcich sexuálny styk bez súhlasu osoby na obrázkoch. Páchateľ je často expartner, ktorý snímky alebo videá získa počas predchádzajúceho vzťahu a ktorý sa snaží obeť verejne potupiť a ponížiť ako odplatu za ukončenie vzťahu. Páchatelia však nemusia byť nevyhnutne partneri alebo expartneri a motívom nie je vždy pomsta. Snímky môžu byť získané aj preniknutím do počítača, účtov v sociálnych médiách alebo do telefónu obete a môžu byť zamerané na spôsobenie škody danej osobe v reálnom živote (napr. dosiahnutie jej vyhodenia z práce).