Description

Постизање равнотеже између посла и породичног живота заузима централно место у оквиру принципа и циљева промовисања равноправних могућности. Појам пословно – породична равнотежа односи се на двоструку одговорност за одржавање дома и породице и обављање плаћеног посла. Материнство и родна подела рада ову одговорност оставља углавном женама. Видети такође: усаглашавање пословног, приватног и породичног живота

Additional notes and information

Ова ситуација је важна одредница родних неједнакости међу половима и неједнакости међу женама. Сукоб између ових породичних обавеза и захтева посла значајно доприноси неповољном положају жена на тржишту рада и спором напредовању ка једнаким могуц́ностима и једнаком третману жена и мушкараца при запошљавању.